Array ( [0] => crawl ) Regulamin Studia reklamy radiowej i nagrań lektorskich

Regulamin

Regulamin świadczenia usług produkcji dźwięku:

1. Proces produkcyjny rozpoczyna się od uzgodnienia ceny z Real Music Polska i przesłania wypełnionego formularza zlecenia produkcyjnego.
2. Harmonogram produkcji ustalany jest indywidualnie. 
3. Scenariusz należy przesłać w załączniku do wiadomości e-mail, lub w wiadomości  e-mail. Wiadomość powinna zawierać informacje o wybranym lektorze oraz wskazówki dotyczące wymowę fonetyczną wyrazów obcych, konkretnych terminów oraz skrótów. W przypadku braku scenariusza, należy przesłać brief zawierający wszystkie potrzebne informacje do jego napisania. Formularz dokumentu jest dostępny na stronie Real Music Polska. 
4. Korekty dokonane przez pomyłkę Real Music Polska są bezpłatne. Jednak poprawki po nagraniu, czyli po uzgodnieniu szczegółów są odpłatne. Koszt takich korekt zależy od lektora i złożoności technicznej poprawianego materiału.
5. Zmiana muzyki jest nieodpłatna
6. Materiał przesyłany jest do klienta drogą mailową w formacie mp3, chyba, ze klient zażyczy sobie inaczej.
7. Okres obowiązywania prawa do wykorzystania dźwięku w mediach jest ustalany indywidualnie.
8. Real Music Polska ma prawo odmówić przyjęcia materiału do produkcji bez podania przyczyny.
9. W przypadku, gdy klient nie wybierze samodzielnie narratora do udziału w produkcji (i powierzy ten wybór Real Music Polska), a materiał nie zostanie zaakceptowany, klient ponosi koszt zmiany narratora.
10. Real Music Polska nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie materiałów z przyczyn niezależnych od Real Music Polska.
11. Real Music Polska ma prawo wycofać się z realizacji (nawet w jej trakcie). W takim przypadku klient nie zostanie obciążony żadnymi kosztami produkcji. Real Music Polska nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z wycofania z produkcji.
12. Real Music Polska nie ponosi odpowiedzialności za zawartość produkcji. Odpowiedzialność za treść zawsze spoczywa na kliencie.
13. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia i potwierdzenia odbioru produkcji w ciągu 3 dni roboczych od dostarczenia produkcji przez Real Music Polska. Brak sprzeciwu w tym terminie jest równoznaczny z akceptacją i ostatecznym odbiorem produkcji. Real Music Polska nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z braku weryfikacji przez klienta poprawności nagrania.
14. Zastrzeżenia do produkcji należy zgłosić mailowo w ciągu 3 dni od dnia otrzymania dźwięku.
15. Klient może wykorzystać dźwięk zaraz po jego otrzymaniu, jednak ma świadomość, że brak zapłaty w wyznaczonym terminie może spowodować, że Real Music Polska przekaże informacje o należnościach (wraz z karą - o której jest mowa w pkt. 17) do KRAJOWEGO REJESTRU DŁUGÓW / BIG. Może także spowodować, że następnie Real Music Polska przekaże sprawę do postępowania Sądowego i Komorniczego.
16. Brak terminowego uregulowania należności za realizację nagrania jest równoznaczny z utratą praw do dźwięku. W przypadku jakiegokolwiek wykorzystania dźwięku bez praw - na zleceniodawcę może zostać nałożona kara w wysokości do 30-krotności ceny zamawianego dźwięku.
17. Reklamacje do produkcji należy składać mailowo na adres zleceniobiorcy. Termin rozpatrzenia reklamacji to 1 dzień roboczy.
18. Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych w celach archiwizacyjnych Real Music Polska
19. Zleceniodawca wyraża zgodę na rejestrowanie i archiwizowanie połączeń telefonicznych – podczas których zapadają ważne ustalenia dotyczące produkcji. 

 

Pliki do pobrania


Formularz zlecenia: POBIERZ
Formularz Brief: POBIERZ